OFERTA

Adwokat Daria Gorzkiewicz

JAK MOGĘ CI POMÓC? 

Zajmuję się sprawami z obszaru prawa cywilnego, karnego i gospodarczego,w tym głównie:

Prawo gospodarcze i handlowe

• windykacja przedsądowa i sądowa
• procesy o zapłatę – również w postępowaniu nakazowym i upominawczym
• wnioski o zabezpieczenie powództwa
• sporządzanie i opiniowanie umów
• wdrażanie wewnętrznych procedur w spółkach
• stała, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
• sporządzanie i opiniowanie umów i statutów spółek
• tworzenie i rejestracja spółek cywilnych i spółek prawa handlowego
• przekształcenia i łączenia spółek
• podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach
• rejestracja w KRS zmian w spółkach (zmiany w składzie organów, zmiany w zakresie wspólników, zmiany umów i statutów)
• sporządzanie aktów wewnętrznych w spółkach
• formalno-prawna organizacja Walnych Zgromadzeń oraz Zgromadzeń Wspólników
• opracowywanie dokumentów w związku z likwidacją lub rozwiązaniem spółek
• audyt przedsiębiorstw

Prawo rodzinne

• pozwy o rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie
• pozwy o separację
• dochodzenie alimentów na dzieci i małżonka
• ustalenie miejsce zamieszkania dziecka
• pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
• pozwy o rozdzielność majątkowa
• przygotowywanie umów małżeńskich (intercyzy)
• sądowe i umowne podziały majątku wspólnego

Procesy „frankowe”

• prowadzenie sporów z bankami dotyczących klauzul niedozwolonych
• dochodzenie zapłaty od banku w związku z:
- nieważnością umów, ubezpieczenia niskiego wkładu,zmiennego oprocentowania, sposobu ustalania kursów walut, polisolokaty

Prawo karne

obrona w sprawach karnych w szczególności - przestępstwa komunikacyjne, gospodarcze, skarbowe, karuzela podatkowa oraz reprezentacja pokrzywdzonego

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych