Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A. w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 17.04.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie SSA Grażyna Kramarska, w sprawie VI ACa 23/23 wydał wyrok, w którym zasadniczo oddalił apelację od korzystnego dla moich Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie i:

  • utrzymał nieważność umowy mBank indeksowanej do CHF z 2006 roku tzw. „starego portfela”;
  • utrzymał zasądzenie zwrotu wszystkich spłat kredytu jednak z odsetkami od dnia pouczenia powodów przez Sąd Okręgowy o skutkach nieważności umowy;
  • obciążył w całości bank kosztami postępowania.

Wyrok jest prawomocny. Kredytu nie ma. Możemy wykreślić hipotekę.

Co ciekawe, bank nie podniósł zarzutu zatrzymania, a zatem Klienci nie muszą się na tym etapie rozliczać z bankiem.

Istotną częścią ustnego uzasadnienia wyroku było odwołanie się przez Sąd do kluczowego znaczenia wpisu klauzul mBank do rejestru klauzul niedozwolonych. Taki wpis, zdaniem Sądu, powoduje domniemania tego, iż wpisane klauzule są abuzywne. Nadto Sąd uznał, że przy stwierdzeniu abuzywności klauzul nie ma konieczności wykazywania szkody majątkowej po stronie konsumenta. Wystarczy pokrzywdzenie interesów przed sam wadliwy stosunek prawny.

Sprawa trwała łącznie w obu instancjach 3,5 roku, więc jak na obecne warunki tempo było niemal ekspresowe.

Klientom oczywiście serdecznie gratuluję.

Prawomocna wygrana z Bank Millennium S.A.

Na koniec  tygodnia - świetna informacja prosto z Sądu Apelacyjnego. Wyrokiem z dnia 24.05.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie w…
SZCZEGÓŁY

Zabezpieczenie w sprawie frankowej przeciwko PKO BP S.A.

Z wielką radością przyjęłam informację, że Sąd Okręgowy w Warszawie w tzw. "wydziale frankowym" w tempie ekspresowym czyli w 12…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z Bankiem Pekao S.A. w sprawie kredytu dawnego BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 16.04.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, w sprawie IV…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych