Prawomocna wygrana z Bank Millennium S.A. – kolejne darmowe mieszkanie.

Z wielką satysfakcją informuję, że  wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.12.2023 roku, wydanym w składzie SSO del. Adam Jaworski w sprawie I ACa 328/23, Sąd w całości oddalił apelację Banku i:
  • zasądził od banku na rzecz Klienta zwrot wszystkich spłat kredytu wobec nieważności umowy (umowa kredytu z 2008 roku, kredyt indeksowany w całości spłacony w 2019 roku);
  • nie uwzględnił zarzutu zatrzymania – zgodnie z wyrokiem TSUE z 14.12.2023 r. C-28/22;
  • obciążył kosztami procesu w całości Bank.
Sąd Apelacyjny w tym składzie:
  • uznaje, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną,
  • podziela argumentację TSUE, że zarzut zatrzymania jest sprzeczny z ochroną przyznaną konsumentowi przez dyrektywę 93/13
  • uznaje, że środkiem obrony banku winien być zarzut potrącenia, a nie zarzut zatrzymania.
Z tych względów nie ograniczył zgodnie z żądaniem Banku możliwości dochodzenia zapłaty i zasądził dla kredytobiorcy zwrot wszystkich spłat.
Należy to uznać za prawidłowy kierunek w świetle orzecznictwa TSUE.
Wyrok jest prawomocny. Klientowi oczywiście serdecznie gratuluję!

Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A. w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 17.04.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie SSA Grażyna Kramarska, w sprawie VI ACa 23/23 wydał…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z Bankiem Pekao S.A. w sprawie kredytu dawnego BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 16.04.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, w sprawie IV…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z mBank S.A. w sprawie spłaconego kredytu.

Z radością informuję, że wyrokiem z dnia 27.03.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Edyta Sornat-Unisk w sprawie…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych