Wygrana w Sądzie Najwyższym z mBank S.A.

Z radością informuję, że w dniu 17.08.2023 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku prawomocnie ustalającego nieważność umowy tzw. „starego portfela mBank”.
Sąd ten uwzględnił nasze argumenty podnoszone w odpowiedzi na skargę kasacyjną i potwierdził, że kwestie związane z wadliwością postanowień umów powiązanych z walutą obcą zostały już wielokrotnie omówione w orzecznictwie i nie stanowią zagadnień, które mogłyby stanowić istotne zagadnienia prawne dla Sądu Najwyższego.
Zgodnie z naszym wnioskiem, Sąd Najwyższy w całości obciążył kosztami postępowania bank.

Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15.09.2023 r. w sprawie VI ACa 1484/22: potwierdził nieważność…
SZCZEGÓŁY

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank PEKAO S.A.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30.08.2023 r. w sprawie V ACz 379/23 oddalił zażalenie banku…
SZCZEGÓŁY

Dwa sukcesy w sprawie Getin Noble Bank S.A. już po ogłoszeniu upadłości

Pomimo trudnej sytuacji kredytobiorców frankowych po ogłoszeniu upadłości banku nie należy tracić wiary w sens działań w zakresie dochodzenia swoich…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych