Kolejna wygrana z Bankiem Millennium S.A. w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 25.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Krzysztof Tarapata, w sprawie XXIV C 2280/20 uwzględnił w całości mój pozew i:

  • ustalił, że umowa kredytu powiązana z walutą CHF zawarta z Bankiem Millennium w 2007 jest nieważna;
  • zasądził od banku na rzecz mojej Klientki zwrot wszystkich spłat z odsetkami od dnia następującego po dniu doręczenia pozwu bankowi;
  • obciążył w całości bank kosztami procesu

Co ważne w tej sprawie:

  • Sąd nie zgodził się z bankiem, że fakt wynajmowania kredytowanej nieruchomości wyłącza możliwość przyznania powódce statusu konsumenta
  • Sąd nie uwzględnił też zarzutu zatrzymania, albowiem w tym składzie stoi na (zasadnym skądinąd) stanowisku, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną.

Klientce oczywiście serdecznie gratuluję!

Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A. w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 17.04.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie SSA Grażyna Kramarska, w sprawie VI ACa 23/23 wydał…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z Bankiem Pekao S.A. w sprawie kredytu dawnego BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 16.04.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, w sprawie IV…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z mBank S.A. w sprawie spłaconego kredytu.

Z radością informuję, że wyrokiem z dnia 27.03.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Edyta Sornat-Unisk w sprawie…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych