Prawomocna wygrana z mBank S.A. w sprawie frankowej. 

Z wielką radością informuję, że po prawie 5 latach procesu, w dniu 24.04.2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem w sprawie I ACa 365/22, w składzie SSA Małgorzata Sławińska:
  • oddalił apelację banku od korzystnego dla mojej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego nieważność umowy starego portfela mBank i zasądzającego zwrot spłat rat na rzecz kredytobiorczyni w kwocie ponad 1,2 mln złotych;
  • uwzględnił zarzut zatrzymania podniesiony przez bank w toku postępowania apelacyjnego;
  • uwzględnił jednak nasze żądanie odsetek za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu (sierpień 2018) do dnia podniesienia zarzutu zatrzymania (wrzesień 2022);
  • obciążył kosztami postępowania w całości bank.
Wyrok jest prawomocny. Klientka od wczoraj nie posiada już zobowiązania kredytowego, możemy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość oraz danych klientki z BIK.
W tej sprawie bank mocno kwestionował konsumencki charakter umowy kredytu podnosząc, że Klientka częściowo refinansowała inny kredyt zaciągnięty na cele działalności gospodarczej. Sąd Apelacyjny zdecydowanie uznał jednak, że skoro bank wymagał od klienta konsolidacji wszystkich zobowiązań kredytowych i był to warunek udzielenia kredytu, to nie ma teraz prawa skutecznie kwestionować statusu konsumenta. Nadto zdaniem Sądu bank nie wykazał, aby udzielił kredytu na cele komercyjne, w szczególności nie wynika to z dokumentów procesu kredytowego, których autorem był przecież sam bank.
Klientce serdecznie gratuluję, także cierpliwości i wytrwałości!

Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 15.09.2023 r. w sprawie VI ACa 1484/22: potwierdził nieważność…
SZCZEGÓŁY

Prawomocne zabezpieczenie w sprawie przeciwko Bank PEKAO S.A.

Z przyjemnością informuję, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30.08.2023 r. w sprawie V ACz 379/23 oddalił zażalenie banku…
SZCZEGÓŁY

Wygrana w Sądzie Najwyższym z mBank S.A.

Z radością informuję, że w dniu 17.08.2023 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych