Teoria dwóch kondykcji wygrywa z teorią salda.

W dniu 16.02.2021 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/20 orzekł, że przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytu powiązanego z walutą obcą, do rozliczeń stron ma zastosowanie teoria dwóch kondykcji, a nie teoria salda.
Oznacza to, że kredytobiorca może skutecznie żądać od banku zwrotu wszystkich wpłaconych rat. Bank zaś, aby otrzymać od kredytobiorcy zwrot udostępnionego kapitału musi sformułować i udowodnić własne roszczenie, a także – co istotne – obronić się przed możliwym do podniesienia zarzutem przedawnienia. Do oceny zasadności roszczenia kredytobiorcy o zapłatę nie ma przy tym  znaczenia to, czy spłacił już udostępniony kapitał, czy też nie.
Sąd stwierdził, że przy nieważności umowy kredytu powstają dwa odrębne roszczenia – roszczenie banku o zwrot udzielonego kapitału kredytu (tylko kapitału, bez odsetek i kosztów) oraz roszczenie kredytobiorcy o zwrot spłaconych rat. Teoria salda nie jest zgodna z prawem. Sąd nie powinien dokonywać automatycznego „rozliczenia stron”.
Uchwała ta ma w praktyce bardzo doniosłe znaczenie, albowiem jakkolwiek w polskim systemie prawnym orzeczenia Sądu Najwyższego nie są wiążące dla innych sądów, to faktycznie jednak sądy powszechne stosują rozwiązania wskazane przez Sąd Najwyższy. Z tej przyczyny należy się spodziewać ożywienia w sprawach tzw.: frankowych, odwieszenia szeregu spraw zawieszonych do czasu rozstrzygnięcia kwestii rozliczeń stron a także chętniej i odważniej wydawanych wyroków w tych sprawach

Wygrana z Deutsche Bank S.A. w sprawie frankowej. 

W dniu 17.03.2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie: SSO Krzysztof Tarapata, wydał wyrok w sprawie XXIV C 573/19,…
SZCZEGÓŁY

Kolejna wygrana z Bank Millennium S.A. w sprawie frankowej.

Z satysfakcją informuję, że wyrokiem z dnia 9.03.2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w składzie SSR Jakub Kowalczyk, w…
SZCZEGÓŁY

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A.

Z radością informuję, o kolejnym sukcesie moich Klientów. Postanowieniem z dnia 6.02.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych