Wygrana z mBank w sprawie „frankowej”

W dniu dzisiejszym, Sąd Okręgowy w Warszawie w prowadzonej przez mnie sprawie o sygnaturze II C 1049/18 wyrokiem ustalił, że umowa kredytu tzw. „starego portfela” mBank (kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego) jest nieważna.

Nieważność ta, zdaniem Sądu, wynika z braku podstawowych elementów, jakie powinna zawierać taka umowa. Eliminacja abuzywnej klauzuli dotyczącej zmiennego oprocentowania bowiem powoduje, że umowa nie może być wykonywana.

Jest to kolejny sukces mojej kancelarii, ale przede wszystkim ogromny sukces klienta!

Zawieszenie spłaty rat na czas procesu.

W dniu 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Stanisław Zabłocki wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń mojego…
SZCZEGÓŁY

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a zakaz pełnienia funkcji w organach spółek.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczącego jednego z przestępstw opisanych w art. 18 k.s.h. nie wyklucza pełnienia funkcji w organach spółek. …
SZCZEGÓŁY

Zbycie praw i obowiązków komandytariusza.

Polecam uwadze mój nowy wpis dotyczący wymagań formalnych w przypadku zbycia praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. https://praktyczneprawospolek.blogspot.com/2020/08/zbycie-praw-i-obowiazkow.html
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych