Wygrana z Getin Noble Bank.

W dniu 06.02.2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie: SSR del. Stanisław Zabłocki wydał w prowadzonej przez mnie sprawie wyrok, w którym:

  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna;
  • zasądził od banku na rzecz mojej Klientki zwrot wszystkich wpłaconych przez nią kwot tytułem rat i wszelkich innych świadczeń dodatkowych (prawie 1,5 mln złotych) z odsetkami od dnia upływu terminu wyznaczonego bankowi w wezwaniu do zapłaty (2017 rok).

Sąd w pełni podzielił przedstawianą przez nas argumentację związaną z abuzywnością postanowień umowy oraz skutek tej abuzywności w postaci nieważności umowy. Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia zarówno prawa polskiego jak i uregulowań unijnych. W ustnych motywach powołał się m.in. na orzeczenie TSUE w sprawie „Dziubak” .

(sygn.akt: XXV C 1046/17)

Zawieszenie spłaty rat na czas procesu.

W dniu 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Stanisław Zabłocki wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń mojego…
SZCZEGÓŁY

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a zakaz pełnienia funkcji w organach spółek.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczącego jednego z przestępstw opisanych w art. 18 k.s.h. nie wyklucza pełnienia funkcji w organach spółek. …
SZCZEGÓŁY

Zbycie praw i obowiązków komandytariusza.

Polecam uwadze mój nowy wpis dotyczący wymagań formalnych w przypadku zbycia praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. https://praktyczneprawospolek.blogspot.com/2020/08/zbycie-praw-i-obowiazkow.html
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych