Wygrana z Getin Noble Bank.

W dniu 06.02.2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie: SSR del. Stanisław Zabłocki wydał w prowadzonej przez mnie sprawie wyrok, w którym:

  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna;
  • zasądził od banku na rzecz mojej Klientki zwrot wszystkich wpłaconych przez nią kwot tytułem rat i wszelkich innych świadczeń dodatkowych (prawie 1,5 mln złotych) z odsetkami od dnia upływu terminu wyznaczonego bankowi w wezwaniu do zapłaty (2017 rok).

Sąd w pełni podzielił przedstawianą przez nas argumentację związaną z abuzywnością postanowień umowy oraz skutek tej abuzywności w postaci nieważności umowy. Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia zarówno prawa polskiego jak i uregulowań unijnych. W ustnych motywach powołał się m.in. na orzeczenie TSUE w sprawie „Dziubak” .

(sygn.akt: XXV C 1046/17)

Korzystny wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej.

Dobra wiadomość dla frankowiczów! Wczoraj (3.10.2019 r.) zapadł ważny wyrok TSUE w sprawie polskich zagadnień związanych z kredytami frankowymi. Oto…
SZCZEGÓŁY

Rezygnacja z funkcji w zarządzie – nowe zasady

Ważne dla osób pełniących funkcję w zarządach spółek. Od 1.03.2019 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące rezygnacji z zarządu. Zachęcam…
SZCZEGÓŁY

Darowizna udziałów w spółce z o.o.

Darowanie udziałów w spółce z o.o. jest obok m.in. sprzedaży i zamiany jedną z form zbycia tych udziałów. Czynność taka jest dopuszczalna w…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych