Wygrana z Getin Noble Bank.

W dniu 06.02.2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny w składzie: SSR del. Stanisław Zabłocki wydał w prowadzonej przez mnie sprawie wyrok, w którym:

  • ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna;
  • zasądził od banku na rzecz mojej Klientki zwrot wszystkich wpłaconych przez nią kwot tytułem rat i wszelkich innych świadczeń dodatkowych (prawie 1,5 mln złotych) z odsetkami od dnia upływu terminu wyznaczonego bankowi w wezwaniu do zapłaty (2017 rok).

Sąd w pełni podzielił przedstawianą przez nas argumentację związaną z abuzywnością postanowień umowy oraz skutek tej abuzywności w postaci nieważności umowy. Sąd stwierdził, że doszło do naruszenia zarówno prawa polskiego jak i uregulowań unijnych. W ustnych motywach powołał się m.in. na orzeczenie TSUE w sprawie „Dziubak” .

(sygn.akt: XXV C 1046/17)

Kolejna prawomocna wygrana z mBank S.A. w sprawie frankowej.

Wyrokiem z dnia 17.04.2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie SSA Grażyna Kramarska, w sprawie VI ACa 23/23 wydał…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z Bankiem Pekao S.A. w sprawie kredytu dawnego BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 16.04.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w składzie: SSO Joanna Radzyńska-Głowacka, w sprawie IV…
SZCZEGÓŁY

Wygrana z mBank S.A. w sprawie spłaconego kredytu.

Z radością informuję, że wyrokiem z dnia 27.03.2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Edyta Sornat-Unisk w sprawie…
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych