Korzystny wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej.

Dobra wiadomość dla frankowiczów!

Wczoraj (3.10.2019 r.) zapadł ważny wyrok TSUE w sprawie polskich zagadnień związanych z kredytami frankowymi.

Oto najważniejsze tezy z tego wyroku w uproszczeniu:

  • Nie można niedozwolonych klauzul zawartych w umowie kredytu zastępować innymi regulacjami. Odpada więc przeliczanie kredytu po kursie NBP, ustalanie przez biegłego godziwego sposobu przeliczenia itp.
  • Odejmując niedozwolone klauzule należy rozważyć, czy umowa w ogóle może bez nich istnieć. Jeśli nie, to należy uznać, że umowa jest nieważna.
  • Jednak jeśli kredytobiorca nie chce unieważnienia umowy, bo na przykład uważa, że to dla niego niekorzystne, to umowa powinna zostać utrzymana w mocy według jej pierwotnej treści bez niedozwolonych klauzul. A zatem nie jest wykluczone dalsze istnienie umowa kredytu w walucie PLN oprocentowana LIBOR+marża.

Wynika z tego, że jeżeli w umowie kredytu zawartej z konsumentem znajdują się klauzule niedozwolone dotyczące przeliczeń walutowych, zmiennego oprocentowania czy też inne o takim charakterze, umowa taka może zostać unieważniona (sąd stwierdza jej nieważność) albo pozostać w mocy bez tych klauzul (a zatem pozostaje kredyt złotówkowy, który może być oprocentowany jak kredyt walutowy). Wybór danego rozwiązania powinien być dokonany według interesu konsumenta i zgodnie z jego wolą.

Jest to wreszcie bardzo jasna wskazówka interpretacyjna dla polskich sądów dająca silny argument dla konsumentów, a zatem z pewnością warto walczyć  w sądzie o swoje prawa.

Dla zainteresowanych link do wyroku: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf…

Zawieszenie spłaty rat na czas procesu.

W dniu 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSR del. Stanisław Zabłocki wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń mojego…
SZCZEGÓŁY

Warunkowe umorzenie postępowania karnego, a zakaz pełnienia funkcji w organach spółek.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego dotyczącego jednego z przestępstw opisanych w art. 18 k.s.h. nie wyklucza pełnienia funkcji w organach spółek. …
SZCZEGÓŁY

Zbycie praw i obowiązków komandytariusza.

Polecam uwadze mój nowy wpis dotyczący wymagań formalnych w przypadku zbycia praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. https://praktyczneprawospolek.blogspot.com/2020/08/zbycie-praw-i-obowiazkow.html
SZCZEGÓŁY
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych